Yordam

1. Bu qanday ishlaydi?

Bu qanday ishlaydi? Bu qanday ishlaydi? Bu qanday ishlaydi? Bu qanday ishlaydi? Bu qanday ishlaydi? Bu qanday ishlaydi? Bu qanday ishlaydi? Bu qanday ishlaydi? Bu qanday ishlaydi? Bu qanday ishlaydi? Bu qanday ishlaydi?